I. Osnovne odredbe

1. Voditelj osobnih podataka sukladno članku 4. stavku 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: "GDPR") je Auto Kora top sro , M.Alše 780, 75701 Valašské Meziříčí, 27789306, Češka (u daljnjem tekstu: administrator).

2. Pojedinosti za kontakt administratora su:

 • Adresa: M.Alše 780, 75701 Valašské Meziříčí
 • E-adresa: info@fordtools.cz
 • Telefonski broj: +420 572 662 282

3. Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu; fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na određeni identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više specifičnih fizičkih, fizioloških, genetskih, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ili socijalni identitet te fizičke osobe.

II. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

1. Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dali ili osobne podatke koje je administrator dobio na temelju ispunjenja vaše narudžbe.

III. Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

1. Pravni razlog obrade osobnih podataka je:

 • izvršavanje ugovora između vas i administratora u skladu s člankom 6. stavkom 1. dopisa b) GDPR,
 • legitimni interes administratora za pružanje izravnog marketinga (posebno za slanje komercijalnih poruka i biltena) u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) f) GDPR,
 • Vaš pristanak na obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga (posebno za slanje komercijalnih komunikacija i biltena) u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) a) GDPR u vezi s člankom 7. stavkom 2. Zakona br. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informacijskog društva u slučaju da nije naručena nijedna roba ili usluge.

2. Svrha obrade osobnih podataka je

 • rješavanje vašeg naloga i izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i administratora; pri narudžbi su potrebni osobni podaci koji su neophodni za uspješno izvršenje narudžbe (ime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i ispunjavanje ugovora, bez davanja osobnih podataka nije moguće zaključiti ugovor ili ga izvršiti,
 • slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti.

3. Administrator donosi automatske pojedinačne odluke u smislu članka 22. GDPR-a. Dali ste izričitu suglasnost za takvu obradu.

IV. Razdoblje čuvanja podataka

1. Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke

 • za vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i administratora i za ostvarivanje zahtjeva iz tih ugovornih odnosa (za razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).
 • sve dok se ne povuče pristanak za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ne duže od 5 godina, ako se osobni podaci obrađuju na temelju pristanka.

2. Nakon isteka razdoblja čuvanja osobnih podataka, kontrolor će izbrisati osobne podatke.

V. Primatelji osobnih podataka (kooperanti voditelja obrade)

1. Primatelji osobnih podataka su osobe

 • uključeni u opskrbu robom / uslugama / izvršenjem plaćanja na temelju ugovora,
 • pružanje usluga rada e-trgovine i ostalih usluga u vezi s radom e-trgovine,
 • pružanje marketinških usluga.

2. Upravitelj ne namjerava prenositi osobne podatke u treću zemlju (u zemlju koja nije članica EU) ili u međunarodnu organizaciju. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama pružatelji su poštanskih usluga / usluga u oblaku.

VI. Vaša prava

1. Pod uvjetima utvrđenim u GDPR-u koje imate

 • pravo pristupa njegovim osobnim podacima sukladno članku 15. GDPR-a,
 • pravo na ispravak osobnih podataka prema članku 16. GDPR-a ili ograničenja obrade prema članku 18. GDPR-a.
 • pravo na brisanje osobnih podataka sukladno članku 17. GDPR-a.
 • pravo prigovora obradi prema članku 21. GDPR-a a
 • pravo na prijenos podataka prema članku 20. GDPR-a.
 • pravo na povlačenje privole za obradu u pisanom ili elektroničkom obliku na adresu ili e-adresu administratora navedenu u članku III ovih uvjeta.

2. Također imate pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da je povrijeđeno vaše pravo na zaštitu osobnih podataka.

VII. Uvjeti sigurnosti osobnih podataka

1. Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

2. Upravitelj je poduzeo tehničke mjere za osiguranje spremišta podataka i spremišta osobnih podataka u papirnatom obliku.

3. Voditelj obrade izjavljuje da samo osobe koje on ovlasti imaju pristup osobnim podacima.

VIII. Završne odredbe

1. Slanjem narudžbe s mrežnog obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih prihvaćate u cijelosti.

2. Pristajete na ove uvjete ispunjavanjem internetskog obrasca za prikupljanje e-pošte u svrhu slanja biltena. Ispunjavanjem obrasca potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih prihvaćate u cijelosti.

3. Administrator ima pravo promijeniti ove uvjete. Nova verzija ovih uvjeta i odredbi bit će objavljena na njihovoj web stranici, a istodobno će vam nova verzija ovih uvjeta biti poslana na e-adresu koju ste dali administratoru.


Ovi uvjeti stupaju na snagu 7. kolovoza 2020.

95% robe na zalihi

Stalno ponovno naručujemo proizvode i pokušavamo zadržati sve predmete u dovoljnom broju.